flexibility of technology

Çözümler

Anasayfa / Çözümler

H ızlı değişen ve gelişen küresel pazarda, hat çözümleri alanında her sektörün kendi yapısına özgü gereksinimlerinin yanı sıra, her kurumun da kendine özgü teknik ve operasyonel gereksinimleri bulunmaktadır. Sözgelimi, ürünün şekli, ambalajı, yoğunluğu gibi etmenler kolileme gereksinimlerini belirlemede etkili olmaktadır. Bu bağlamda, DUAS hem farklı sektörlere hem de her kurumun gereksinimlerine göre çözümler sunarak müşterilerinin taleplerini tam olarak karşılayabilmektedir.

Ürünler

Sektörler

Uygulamalar